Балкон

Визуализация балкона.
Дизайнер: Инна Диянова.
Визуализатор: Дмитрий Чернета.