Кабинет

Визуализация кабинета.
Дизайнер: Елена Ликова.
Визуализатор: Дмитрий Чернета.