Офис. Отдел маркетинга

Визуализация офиса. Отдел маркетинга.
Дизайнер: Елена Ликова.
Визуализатор: Дмитрий Чернета.